Novinky

NÁMĚTY PRO DĚTI | 20.10.2020

NÁMĚTY PRO PRÁCI S DĚTMI 

 

TÉMA :   ČAS  JABLÍČKOVÉ  VŮNĚ

                            ŘÍJEN      19. 10. – 30. 10. 2020

     PODTÉMA:  „LISTOPAD, LISTOPAD“

---------------------------------------------------------------------------------

NÁCVIK PÍSNĚ „LISTOPAD, LISTOPAD“

POJMENOVAT STROMY A JEJICH PLODY, POJMENOVAT KEŘE

ROZLIŠIT STROM JEHLIČNATÝ X LISTNATÝ, JEJICH TVAR

ROZLIŠIT STROM X KEŘ

ROZŠIŘOVAT U DĚTÍ SLOVNÍ ZÁSOBU- POPIS OBRÁZKU-PODZIM

NÁCVIK ŘÍKANKY „DRAK “ – VÝSLOVNOST

                               Drak už letí, drak už letí,

                               za ním chlapci, za ním děti.

                               A všichni se hrnou ven,

                               pouštět draka za městem.

PRACOVNÍ LISTY

RYTMIZACE ŘÍKADLA „LIŠKA, ŠIŠKA, PAMPELIŠKA“

                               Liška, šiška, pampeliška,

                               zabloudila v lese myška.

                               Ten,ten,ten,

                               vyvede ji ven.

HRA S BARVOU – OBTISKY LISTŮ

GRAFOMOTORIKA- UVOLŇOVÁNÍ RUKY, SPRÁVNÝ ÚCHOP TUŽKY

CVIČENÍ S MÍČI

 

2)

TÉMA:   ČAS  JABLÍČKOVÉ  VŮNĚ

                            LISTOPAD      2. 11. – 13. 11. 2020

  PODTÉMA:  „VLAŠTOVIČKO, LEŤ“

---------------------------------------------------------------------------------

ZNAKY PODZIMU – URČOVAT VENKU NA PROCHÁZCE – BARVY, POČASÍ, ZMĚNY V PŘÍRODĚ

SKLÁDÁNÍ CELKU Z ČÁSTÍ

HRA S PŘÍRODNINAMI – POČET 1-10, POZNAT, CO JE MÉNĚ x VÍCE

URČIT VZÁJEMNOU POLOHU DVOU PŘEDMĚTŮ – NA, POD, VEDLE, PŘED, ZA, VLEVO, VPRAVO

NÁCVIK BÁSNĚ „PODZIME, PODZIME“ - VÝSLOVNOST

                        Podzime, podzime, už zas nosíš deště,

                        pěkně tě prosíme, počkej týden ještě.

                        Kam vkročíš, podzime, tam je plačtivý den,

                        pěkně tě prosíme, počkej ještě týden.

ČETBA Z KNIHY B. ŘÍHY HONZÍKOVA CESTA – „HONZÍK POUŠTÍ DRAKA“

NÁCVIK ŘÍKADLA – VYTLESKÁVÁNÍ SLABIK, HRA NA TĚLO

                         Náš táta šel na houby,

                         on tam někde zabloudí.

                         Nezabloudí, neboj se,

                         on nám houby přinese.

NÁCVIK PÍSNĚ „VLAŠTOVIČKO, LEŤ“ – INTONACE

EXPERIMENT S BARVOU – ZAPOUŠTĚNÍ BARVY DO MOKRÉHO PODKLADU – LISTY

PRÁCE S NŮŽKAMI – STŘÍHÁNÍ, LEPENÍ – „DRAK“

VYBARVOVÁNÍ – PŘESNOST – SPRÁVNÝ ÚCHOP PISADLA

LOGOPEDICKÁ CHVILKA – FV

                          Fouká venku, fouká, Haf se z boudy kouká.

                          Fanda volá na Hafa, ať vstane a zahafá.

                          Hafá Haf, že nevstane, až to foukat přestane.


MŠ v provozu bez omezení | 16.10.2020

16.10. 2020 Školka je v provozu bez jakéhokoliv omezení, v karanténě z dětí ani ze zaměstnanců nikdo není. Janečková - ředitelka školy


RUŠENÍ AKCÍ | 14.10.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci se ruší  veškeré plánované akce pro děti v MŠ. Některé akce budou mít náhradní termín. Focení dětí má náhradní termín 10. 11. 2020.

 


OPATŘENÍ MŠ OD 1. 9. 2020 | 25.08.2020

OPATŘENÍ OD  1.9. 2020 – COVID -19

OD 1. 9. 2020 JE PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OPĚT OD 6.30 HODIN DO 17.00 HODIN. DĚTI SE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIJÍMAJÍ NEJDÉLE DO 8.30 HODIN, PAK JE MŠ UZAMČENÁ.

 

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO RODIČE:

  • DO MATEŘSKÉ  ŠKOLY  VSTOUPÍ  RODIČE POUZE S OCHRANOU ÚST A NOSU (ROUŠKY, RESPIRÁTORY)
  • PŘED VSTUPEM DO ŠATNY RODIČE POUŽIJÍ NA RUCE DEZINFEKCI, KTERÁ JE VE VESTIBULU MATEŘSKÉ ŠKOLY
  • RODIČE SE POHYBUJÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU
  • KAŽDÉ DÍTĚ BUDE MÍT V ŠATNĚ K DISPOZICI NEJMÉNĚ 1 PODEPSANOU ROUŠKU
  • DÍTĚ SE SEBEMENŠÍM NÁZNAKEM NACHLAZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEPŘIJMEME
  • ZMĚNU ZDRAVOTNÍHO STAVU DÍTĚTE RODIČE NEPRODLENĚ NAHLÁSÍ UČITELCE
  • POKUD MÁ DÍTĚ ALERGII, BUDE JI MÍT POTVRZENOU OD LÉKAŘE
  • POKUD SE BĚHEM DNE VYSKYTNE U DÍTĚTE ZMĚNA ZDRAVOTNÍHO STAVU, RODIČ JE TELEFONICKY INFORMOVÁN A V CO NEJKRATŠÍ DOBĚ JE POVINEN SE DOSTAVIT PRO DÍTĚ 


© copyright 2019 Mateřská školka Klubíčko
vytvořeno v pixelomedia.cz