Novinky

STAVITEL MĚSTA | 15.10.2020

15.10.2020 STAVITEL MĚSTA ( děti 3. třídy)


BAREVNÝ DEN "ZELENÝ" | 14.10.2020

14.10.2020 BAREVNÝ DEN "ZELENÝ"


BAREVNÝ DEN " ŽLUTÝ" | 30.09.2020

30.9.2020 BAREVNÝ DEN " ŽLUTÝ"


OPATŘENÍ MŠ OD 1. 9. 2020 | 25.08.2020

OPATŘENÍ OD  1.9. 2020 – COVID -19

OD 1. 9. 2020 JE PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OPĚT OD 6.30 HODIN DO 17.00 HODIN. DĚTI SE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIJÍMAJÍ NEJDÉLE DO 8.30 HODIN, PAK JE MŠ UZAMČENÁ.

 

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO RODIČE:

  • DO MATEŘSKÉ  ŠKOLY  VSTOUPÍ  RODIČE POUZE S OCHRANOU ÚST A NOSU (ROUŠKY, RESPIRÁTORY)
  • PŘED VSTUPEM DO ŠATNY RODIČE POUŽIJÍ NA RUCE DEZINFEKCI, KTERÁ JE VE VESTIBULU MATEŘSKÉ ŠKOLY
  • RODIČE SE POHYBUJÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU
  • KAŽDÉ DÍTĚ BUDE MÍT V ŠATNĚ K DISPOZICI NEJMÉNĚ 1 PODEPSANOU ROUŠKU
  • DÍTĚ SE SEBEMENŠÍM NÁZNAKEM NACHLAZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEPŘIJMEME
  • ZMĚNU ZDRAVOTNÍHO STAVU DÍTĚTE RODIČE NEPRODLENĚ NAHLÁSÍ UČITELCE
  • POKUD MÁ DÍTĚ ALERGII, BUDE JI MÍT POTVRZENOU OD LÉKAŘE
  • POKUD SE BĚHEM DNE VYSKYTNE U DÍTĚTE ZMĚNA ZDRAVOTNÍHO STAVU, RODIČ JE TELEFONICKY INFORMOVÁN A V CO NEJKRATŠÍ DOBĚ JE POVINEN SE DOSTAVIT PRO DÍTĚ 


© copyright 2019 Mateřská školka Klubíčko
vytvořeno v pixelomedia.cz