Novinky

Vánoční zpívání u stromečku na zahradě ODPADÁ | 08.12.2020

Vánoční zpívání u stromečku na zahradě odpadá z důvodu opatření. Na zahradě můžete v odpoledních hodinách se svými dětmi zdobit označený stromeček dobrotami pro ptáčky.


AKCE V MŠ | 20.11.2020

AKCE V MŠ

 1. 11. 2020 BAREVNÝ DEN „HNĚDÝ“
 2. 11. 2020 PROJEKTOVÝ DEN – SPORTEM KE ZDRAVÍ

                                       „JDEME ZA ZVÍŘÁTKY“

 1. 12. 2020 BAREVNÝ DEN „ČERTOVSKÝ“
 2. 12. 2020 MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
 3. 12. 2020 PROJEKTOVÝ DEN – SPORTEM KE ZDRAVÍ

                                        „ČERTOVÁNÍ"

 1. 12. 2020 VÁNOČNÍ NADÍLKA PRO DĚTI V MŠ

NÁMĚTY PRO DĚTI | 20.10.2020

NÁMĚTY PRO PRÁCI S DĚTMI 

 

TÉMA:   ČAS  JABLÍČKOVÉ  VŮNĚ

                            LISTOPAD      2. 11. – 13. 11. 2020

  PODTÉMA:  „VLAŠTOVIČKO, LEŤ

ZNAKY PODZIMU – URČOVAT VENKU NA PROCHÁZCE – BARVY, POČASÍ, ZMĚNY V PŘÍRODĚ

SKLÁDÁNÍ CELKU Z ČÁSTÍ

HRA S PŘÍRODNINAMI – POČET 1-10, POZNAT, CO JE MÉNĚ x VÍCE

URČIT VZÁJEMNOU POLOHU DVOU PŘEDMĚTŮ – NA, POD, VEDLE, PŘED, ZA, VLEVO, VPRAVO

NÁCVIK BÁSNĚ „PODZIME, PODZIME“ - VÝSLOVNOST

                        Podzime, podzime, už zas nosíš deště,

                        pěkně tě prosíme, počkej týden ještě.

                        Kam vkročíš, podzime, tam je plačtivý den,

                        pěkně tě prosíme, počkej ještě týden.

ČETBA Z KNIHY B. ŘÍHY HONZÍKOVA CESTA – „HONZÍK POUŠTÍ DRAKA“

NÁCVIK ŘÍKADLA – VYTLESKÁVÁNÍ SLABIK, HRA NA TĚLO

                         Náš táta šel na houby,

                         on tam někde zabloudí.

                         Nezabloudí, neboj se,

                         on nám houby přinese.

NÁCVIK PÍSNĚ „VLAŠTOVIČKO, LEŤ“ – INTONACE

EXPERIMENT S BARVOU – ZAPOUŠTĚNÍ BARVY DO MOKRÉHO PODKLADU – LISTY

PRÁCE S NŮŽKAMI – STŘÍHÁNÍ, LEPENÍ – „DRAK“

VYBARVOVÁNÍ – PŘESNOST – SPRÁVNÝ ÚCHOP PISADLA

LOGOPEDICKÁ CHVILKA – FV

                          Fouká venku, fouká, Haf se z boudy kouká.

                          Fanda volá na Hafa, ať vstane a zahafá.

                          Hafá Haf, že nevstane, až to foukat přestane.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÉMA: PEKLO, PEKLO, PEKLÍČKO

 

PODTÉMA: ČERTÍKU, BERTÍKU

 1. 11. – 27. 11. 2020

SKLÁDÁNÍ CELKU Z ČÁSTÍ ( puzzle)

ZNÁT ROČNÍ OBDOBÍ  (vyjmenovat roční období, znát znaky jednotlivých období)

JAKÝ JE ČERT? (zlý, ošklivý, malý,…)

POSLECH KLASICKÉ POHÁDKY O ČERTECH (pochopit čtený text a jednání postav)

NÁCVIK ŘÍKANKY                  Čertík

                                           Čertíka se nebojíme, protože mi nezlobíme.

                                            Když tak jenom trošinku, tatínka a maminku.

LOGOPEDICKÁ CHVILKA: hybnost jazyka „čertík“

NÁCVIK PÍSNIČKY O ČERTECH – doprovod na nástroje

ORIENTOVAT SE V POČTU 1 – 10

POROVNÁVAT, ČEHO JE MÉNĚ X VÍCE

VÝROBA ČERTÍKA – stříhání, lepení, dokreslování

GRAFOMOTORIKA – správný úchop tužky, odlehčení, klubíčka

 

PODTÉMA: MIK, MIKU, MIKULÁŠ

 1. 11. – 4. 12. 2020

ZNÁT ROČNÍ OBDOBÍ  (vyjmenovat roční období, znát znaky jednotlivých období)

JAKÝ JE MIKULÁŠ? ( hodný, hezký, laskavý,…)

NÁCVIK ŘÍKANKY – výslovnost

                          Mikuláš

                          Mikuláš je hodný pán, nosí dětem marcipán.

                          A zlobivým brambory, do tátovi bačkory.

NÁCVIK PÍSNIČKY I MIKULÁŠOVI

TŘÍDĚNÍ PŘEDMĚTŮ DLE STEJNÉHO ZNAKU (podle velikosti, podle barev, podle materiálu,…)

VÝROBA MIKULÁŠE ( stříhání, lepení, dokreslování)

OMALOVÁNKY – přesnost

GRAFOMOTORIKA – Mikuláš ( krouživým pohybem dokreslit vousy)


RUŠENÍ AKCÍ | 14.10.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci se ruší  veškeré plánované akce pro děti v MŠ. Některé akce budou mít náhradní termín.  


OPATŘENÍ MŠ OD 1. 9. 2020 | 25.08.2020

OPATŘENÍ OD  1.9. 2020 – COVID -19

OD 1. 9. 2020 JE PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OPĚT OD 6.30 HODIN DO 17.00 HODIN. DĚTI SE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIJÍMAJÍ NEJDÉLE DO 8.30 HODIN, PAK JE MŠ UZAMČENÁ.

 

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO RODIČE:

 • DO MATEŘSKÉ  ŠKOLY  VSTOUPÍ  RODIČE POUZE S OCHRANOU ÚST A NOSU (ROUŠKY, RESPIRÁTORY)
 • PŘED VSTUPEM DO ŠATNY RODIČE POUŽIJÍ NA RUCE DEZINFEKCI, KTERÁ JE VE VESTIBULU MATEŘSKÉ ŠKOLY
 • RODIČE SE POHYBUJÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU
 • KAŽDÉ DÍTĚ BUDE MÍT V ŠATNĚ K DISPOZICI NEJMÉNĚ 1 PODEPSANOU ROUŠKU
 • DÍTĚ SE SEBEMENŠÍM NÁZNAKEM NACHLAZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEPŘIJMEME
 • ZMĚNU ZDRAVOTNÍHO STAVU DÍTĚTE RODIČE NEPRODLENĚ NAHLÁSÍ UČITELCE
 • POKUD MÁ DÍTĚ ALERGII, BUDE JI MÍT POTVRZENOU OD LÉKAŘE
 • POKUD SE BĚHEM DNE VYSKYTNE U DÍTĚTE ZMĚNA ZDRAVOTNÍHO STAVU, RODIČ JE TELEFONICKY INFORMOVÁN A V CO NEJKRATŠÍ DOBĚ JE POVINEN SE DOSTAVIT PRO DÍTĚ 


© copyright 2019 Mateřská školka Klubíčko
vytvořeno v pixelomedia.cz