Novinky

Mikulášská nadílka | 03.12.2021

3. 12. 2021 Mikulášská nadílka


Soutěž o nejhezčí ozdobu | 16.11.2021

Vážení rodiče, zapojte se do soutěže o nejhezčí ozdobu na vánoční strom na náměstí. Naše školka se zúčastnila s krásným andělem. Hlasovat můžete do středy 24. 11. 2021. Děkujeme za hlas a doufáme, že něco vyhrajeme pro naše děti ve školce. Link na hlasování: 

https://m.facebook.com/trhyvliberci/photos/a.1183323605086173/4728014873950344/?type=3&d=m


INFORMACE PRO RODIČE | 17.09.2021

Vážení rodiče,

v sekci DOKUMENTY máte nově k dispozici: ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

                                                                ZÁPIS ZE ZAHAJOVACÍ SCHŮZKY

v sekci INFORMACE PRO RODIČE máte nově k dispozici: AKCE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

 


OPATŘENÍ MŠ OD 1. 9. 2021 | 30.08.2021

OPATŘENÍ OD 1. 9. 2021 – COVID -19


ZÁVAZNÉ POKYNY PRO RODIČE:

• DO  ŠATNY MATEŘSKÉ  ŠKOLY  VSTOUPÍ  RODIČ POUZE S OCHRANOU ÚST A NOSU (RESPIRÁTOR, NANO ROUŠKA)
• V ŠATNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY SE POHYBUJÍ NEJVÍCE 2 RODIČE V KAŽDÉ ŠATNĚ JEDNOTLIVÉ TŘÍDY
• PŘED VSTUPEM DO ŠATNY RODIČE POUŽIJÍ NA RUCE  DEZINFEKCI, KTERÁ JE VE VESTIBULU MATEŘSKÉ ŠKOLY
• RODIČE SE POHYBUJÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU VŽDY PO DOMLUVĚ S ŘEDITELKOU ŠKOLY
• KAŽDÉ DÍTĚ BUDE MÍT V ŠATNĚ K DISPOZICI NEJMÉNĚ 1 PODEPSANOU ROUŠKU
• DÍTĚ SE SEBEMENŠÍM NÁZNAKEM NACHLAZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEPŘIJMEME
• ZMĚNU ZDRAVOTNÍHO STAVU DÍTĚTE RODIČE NEPRODLENĚ   NAHLÁSÍ UČITELCE
• POKUD MÁ DÍTĚ ALERGII, BUDE JI MÍT POTVRZENOU OD LÉKAŘE
• POKUD SE BĚHEM DNE VYSKYTNE U DÍTĚTE ZMĚNA ZDRAVOTNÍHO STAVU, RODIČ JE TELEFONICKY INFORMOVÁN A V CO NEJKRATŠÍ DOBĚ JE POVINEN SE DOSTAVIT PRO DÍTĚ

• V PŘÍPADĚ KONKRÉTNÍCH MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ SPOJENÝCH S ONEMOCNĚNÍM COVID-19 JE ŠKOLA POVINNA POSTUPOVAT DLE POKYNŮ KHS A DODRŽOVAT VŠECHNA AKTUÁLNĚ PLATNÁ MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ PRO DANÉ ÚZEMÍ PŘÍSLUŠNOU KHS NEBO PLOŠNĚ MZD


ZMĚNA VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 27.05.2021

Vážení rodiče,

v sekci Informace pro rodiče-Platby v MŠ je zveřejněno zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2021.
 


© copyright 2021 Mateřská školka Klubíčko
vytvořeno v pixelomedia.cz