Novinky

Sběrová akce | 08.06.2020

17. 6. - 18. 6. 2020 bude k MŠ přistaven kontejner na papír a PET lahve. Zájemci se mohou zúčastnit.


Pozor - změna | 12.05.2020

Podmínky omezeného provozu od 18. 5. 2020 a čestné prohlášení najdete v sekci Informace pro rodiče. Děti budou přijímány pouze do 8.00 hodin.


OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY | 05.05.2020

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE PRO TELEFONICKY PŘIHLÁŠENÉ DĚTI OD 18.5. 2020. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK BUDE ZVEŘEJNĚNO.


Náměty pro činnost s dětmi | 31.03.2020

Vážení rodiče,

 

na stránkách www.predskolaci.cz najdete náměty pro činnosti s Vašimi dětmi - říkanky, pohádky, omalovánky, pracovní listy, náměty na výtvarné činnosti. Soustřeďte se na jaro a velikonoce. Přeji Vám úspěšné zvládnutí situace a práce s Vašimi dětmi.

 

Co by měly umět děti odcházející do základní školy:

              PŘÍPRAVA ŠKOLÁKŮ

 

Šikovnost, samostatnost:

- dodržuje pravidla hry, vydrží u hry a práce

- respektuje autoritu (učitelku, rodiče, dospělé), umí pojmenovat kamarády a dospělé

- odpovídá na otázky, naslouchá jiným

- pamatuje si uloženou povinnost

- zvládá špetkový úchop tužky

- modeluje (kouli, placku, hada)

- zvládá práce s papírem (mačkání, trhání, skládání, lepení,stříhání)

- umí rozlišovat geometrické tvary a pracovat s nimi (pojmenování, vyhledání tvaru,

  sestavování vzorců  podle předlohy,třídění tvarů, sestavování, vkládání)

- navléká korálky, třídí a ukládá drobné předměty

- zapne a rozepne knoflík, zip, suchý zip, druk, pásek

- zaváže si boty

 

Co už vím o světě:

Rozliší a pojmenuje:

- předměty denní potřeby ( hračky, oblečení, nádobí, nářadí, nábytek, školní potřeby )

- ovoce x zeleninu, rostliny (květiny, stromy a jejich plody), zvířata ( domácí x hospodářská

  x lesní x exotická a jejich mláďata ), hmyz ( užitečnost ), přírodu ( ochrana )

- barvy a barvy odvozené

- dopravní prostředky ( auta osobní x nákladní, signalizace na semaforu, bezpečnost )

- roční období ( jejich charakteristické znaky )

- sporty (pojmenuje, rozezná zimní x letní sporty )

- zaměstnání rodičů a jiná zaměstnání ( pojmenuje )

- části dne ( pojmenovat činnosti, které se v každé době dělají )

- lidi (dítě-dospělý, starý-mladý, velký malý )

- části těla ( pojmenovat )

- počasí a oblékání podle počasí  ( umět pojmenovat oblečení )

- co kdo doma dělá

- kde bydlí, okolí bydliště, případně adresa

- nejbližší příbuzné, jejich jména

- neživá příroda ( druhy materiálů - kámen, sklo, papír, kov, umělá hmota - znát jejich

 vlastnosti )

 

Příprava na čtení a počítání:

- rozlišení významu podobně znějících slov

- určení prvního písmene ve slově, prvního slova ve větě

- zájem o nápisy, písmenka a čísla (číst ještě nemusí)

- srozumitelné vyjadřování ve větách, dobrá slovní zásoba, správná výslovnost

- pozorný poslech krátké pohádky a její stručné vyprávění ( pojmenovat pohádkové

  bytosti, znát jejich vlastnosti )  

- seznamování s lidovými zvyky ( vánoce, velikonoce, Den dětí, Den matek,…)

- zapamatování si básniček, zpívání písniček

- dělení říkadla na slabiky v rytmu, vytleskávání

- vyprávění podle obrázku, popis vlastní kresby

- rozlišení více-méně-stejně

- rozlišení nad-pod-vedle-před-za

- rozlišení vlevo – vpravo

- počítání předmětů (do 5)

- skládání celku ze 2, 5 i více částí (skládačky i puzzle)

- rozlišení kratší-delší, vpředu-vzadu, první-poslední, mezi-uprostřed, nahoře-dole,

  stejný-jiný

- třídění podle dvou i více druhů, tvarů, vlastností

- opačné vlastnosti (světlý-tmavý, veselý-smutný, malý-velký atd.)

- čtení obrázkových příběhů zleva doprava nebo shora dolů

- správné otvírání knížky, listování

 

Příprava na psaní:

- psaní klikyháků zleva doprava

- kresebné využití papíru, tabule (rozvržení a umístění kresby, její velikost)

- nakreslí: pána, paní, dům, strom, auto, zvíře

- používání detailů v kresbě

- plynulost čáry

- cvičné tvary (čáry, oblouky, vlnovky, klubíčka, kolečka, smyčky atd.)

- omalovánky

- obtahování obrysů v omalovánkách

- udržení směru čáry

- malby štětcem, prstovými barvami, tužkou, pastelkou, křídou, pastelem atd.

- správné držení tužky (možno použít trojhranné tužky, pastelky, ve škole i pero)

- důležité je, aby dítě mělo vyhraněnou ruku, kterou píše a kreslí, ale

nepřecvičujeme, v případě nejistoty pokládat předměty a tužky doprostřed.

Vhodná je také konzultace s psychologem nebo speciálním pedagogem.

 

DOPORUČENÍ :

 

Vhodné metody a zásady práce:

- využijte dětské časopisy pro předškolní a mladší školní věk (např. Méďa Pusík,

Medvídek Pú, Mateřídouška, Sluníčko a jiné): najdete zde mnoho vhodných úkolů,

které učí dítě hravou formou (bludiště, hledání rozdílu na obrázcích, stejných a

různých tvarů, hledání obrázku, který nepatří do řady, vyprávění podle obrázků,

průpravná grafomotorická cvičení, nácvik základních početních představ,

rozlišování, barev, tvarů, atd.)

- počítačové a výukové programy pro předškolní a mladší školní věk (Klubíčko,

Všeználek, Sluníčko, Beruška a mnoho jiných)

- knihy nebo cvičné sešity přímo zaměřené na přípravu do školy (Než půjdu do

školy, Velká kniha předškoláka, Modré čarování a řada dalších)

- hrajte s dětmi hry (domino, Člověče, nezlob se, karty, pexeso atd.)

- využijte naučné filmy a seriály pro děti, i kreslené (Byl jednou jeden život, Byl

jednou jeden člověk, Kouzelný školní autobus, přírodovědné filmy), i z těch, které

nejsou určené přímo pro malé děti si vyberou spoustu zajímavých věcí (pozor na

dokumenty o přírodních katastrofách – nevhodné). A televizi využít s mírou.

- čtěte dětem pohádky, encyklopedie a povídejte si společně o přečteném

- povídejte si s nimi, vysvětlujte slova, která neznají, opravujte významy, které

špatně pochopily

- pokud se budou ptát na písmenka, čísla, informace, nebojte se je seznámit s tím,

co je zajímá, využijte jejich chuti se učit, ale nenuťte je do učení, není třeba

spěchat

- nepřetěžujte je v předškolním věku ani po nástupu do školy, unavené dítě se učí

špatně nebo vůbec, zbytečně chybuje, raději udělejte přestávku, nechte dítě

proběhnout, změňte činnost. Netrapte dítě zbytečně dlouho, je malé, nedokáže se

soustředit tak dlouho jako dospělý. 

 

TÉMATA  NA  PRÁCI  S DĚTMI

BŘEZEN – DUBEN 2020

 

TÝDNY

1.      TŘÍDA

2.      TŘÍDA

3.      TŘÍDA

4.      TŘÍDA

 

 

 

 

 

 

MOTÝLCI

KOŤATA

SLAVÍCI

KLUBÍČKA

 

 

 

 

 

16.3.-20.3.

Domácí a hospodářská zvířata a jejich mláďata - pojmenovat

Kniha-kouzelná písmenka – práce s knihou, poslech četby

Hrajeme si na básníky – vymýšlet rýmy, nácvik jarní básničky

Jarní květiny – pojmenovat, barvy

23.3.-27.3.

      Jarní květiny – pojmenovat, barvy

Jaro je tady – znaky jara, počasí, oblékání, jarní květiny

Jaro-roční období – znaky jara, jarní květiny, počasí, oblékání

Domácí zvířata – pojmenovat, užitek zvířat, velikost

30.3.-9.4.

Hody, hody, doprovody – říkanky, zvyky

Pletu, pletu pomlázku – říkanky, zvyky, barvení vajec

Hody, hody doprovody – říkanky, zvyky, barvení vajec

Hody, hody doprovody – říkanky, zvyky, barvení vajec

14.4.-17.4.

Barvy jara- základní barvy

Domácí zvířata a jejich mláďata – pojmenovat, velikost, užitek

Na zahrádce – jarní květiny, části květin, barvy, jak se o ně staráme

Den země – rozmanitost přírody, základy EKO

20.4.-24.4.

Rodina a zaměstnání – profese, jména maminky a tatínka, kdo co dělá, básničky

Moje rodina – kdo žije v rodině, jména, básničky o mamince

Moje rodina – kdo žije v rodině, jména, profese, básničky o mamince

Maminka – jméno, kdo žije v rodině, profese, básničky o mamince
 


© copyright 2019 Mateřská školka Klubíčko
vytvořeno v pixelomedia.cz