Novinky

BAREVNÝ DEN "ČERVENÝ" | 21.09.2021

21.10.2021 BAREVNÝ DEN "ČERVENÝ"


ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA PRO RODIČE | 07.09.2021

Zahajovací schůzka rodičů

dne 16.9. 2021 od 15.30 hodin na  zahradě  MŠ

za příznivého počasí

 

 • Platby školného a stravného
 • Seznámení s dokumenty školy

Školní řád – povinné předškolní vzdělávání

                  - informace o úplatě za předšk. vzdělávání

Školní vzdělávací program

Výroční zpráva za rok 2020/2021

Kronika školy

Tel. čísla na omlouvání dětí

Omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou

Koronavirové opatření

 • Vysvětlení rozdělení dětí do jednotlivých tříd
 • Bezpečnost dětí v MŠ
 • Projekty s rodiči – Barevné dny

                                       - Tvoření s rodiči

                                       - Projektové dny

 • Pomoc MŠ
 • Aktivity v MŠ
 • Uzavření MŠ
 • Informace o MŠ
 • Inzerce pro rodiče v šatně školy
 • Focení dětí na vánoce

 

V Liberci dne 10. 9. 2021                                                      Lenka Janečková – ředitelka školy                                                                                        


OPATŘENÍ MŠ OD 1. 9. 2021 | 30.08.2021

OPATŘENÍ OD 1. 9. 2021 – COVID -19


ZÁVAZNÉ POKYNY PRO RODIČE:

• DO  ŠATNY MATEŘSKÉ  ŠKOLY  VSTOUPÍ  RODIČ POUZE S OCHRANOU ÚST A NOSU (RESPIRÁTOR, NANO ROUŠKA)
• V ŠATNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY SE POHYBUJÍ NEJVÍCE 2 RODIČE V KAŽDÉ ŠATNĚ JEDNOTLIVÉ TŘÍDY
• PŘED VSTUPEM DO ŠATNY RODIČE POUŽIJÍ NA RUCE  DEZINFEKCI, KTERÁ JE VE VESTIBULU MATEŘSKÉ ŠKOLY
• RODIČE SE POHYBUJÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU VŽDY PO DOMLUVĚ S ŘEDITELKOU ŠKOLY
• KAŽDÉ DÍTĚ BUDE MÍT V ŠATNĚ K DISPOZICI NEJMÉNĚ 1 PODEPSANOU ROUŠKU
• DÍTĚ SE SEBEMENŠÍM NÁZNAKEM NACHLAZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEPŘIJMEME
• ZMĚNU ZDRAVOTNÍHO STAVU DÍTĚTE RODIČE NEPRODLENĚ   NAHLÁSÍ UČITELCE
• POKUD MÁ DÍTĚ ALERGII, BUDE JI MÍT POTVRZENOU OD LÉKAŘE
• POKUD SE BĚHEM DNE VYSKYTNE U DÍTĚTE ZMĚNA ZDRAVOTNÍHO STAVU, RODIČ JE TELEFONICKY INFORMOVÁN A V CO NEJKRATŠÍ DOBĚ JE POVINEN SE DOSTAVIT PRO DÍTĚ

• V PŘÍPADĚ KONKRÉTNÍCH MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ SPOJENÝCH S ONEMOCNĚNÍM COVID-19 JE ŠKOLA POVINNA POSTUPOVAT DLE POKYNŮ KHS A DODRŽOVAT VŠECHNA AKTUÁLNĚ PLATNÁ MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ PRO DANÉ ÚZEMÍ PŘÍSLUŠNOU KHS NEBO PLOŠNĚ MZD


ZMĚNA VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 27.05.2021

Vážení rodiče,

v sekci Informace pro rodiče-Platby v MŠ je zveřejněno zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2021.
 


© copyright 2019 Mateřská školka Klubíčko
vytvořeno v pixelomedia.cz